Портфолио на учителя

На 5 декември 2011 год. бе проведен вътрешен квалификационен семинар на тема: ”Портфолио на учителя”.

     В уютната мултимедийна зала на детската градина всички учителки бяха запознати с презентации по темата, които разглеждаха както теорията по въпроси за портфолиото на педагогическите специалисти, така и практическата страна по изработването му. Беше разгледан обемен материал по темата, както и показани изработени портфолиа.

     Учителките проявиха интерес по разглеждания проблем и с дадените практически насоки от директора, бе възложена задача за изработване на персонално портфолио на всеки учител и на всяка възрастова група от детската градина.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>